Informationsträff med kurator

Varmt välkommen på informationsträffar med Dövblindteamets kuratorer. Du måste vara inskriven på Dövblindteamet för att delta.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset vet vi ännu inte om vi kommer att ha möjlighet att ordna några informationskvällar under hösten 2020.