Anhöriggrupp

Samtalsgrupp för par över 65 år, där en i paret är inskriven vid Dövblindteamet.

Samtalsgrupp för par över 65 år, där en i paret är inskriven vid Dövblindteamet.

Gruppen utbyter erfarenheter och praktiska tips om hur det är att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning i vardagen.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har vi pausat denna grupp tillfälligt.

Anmälan och frågor:
Maria Collin-Jensen, hörselpedagog
Mobil/sms: 070-361 40 87
E-post: maria.collin-jensen@sll.se

Kristin Hansson, kurator
Mobil/sms: 076 126 75 86
E-post: kristin.hansson@sll.se