Hushållsgrupp

Praktiska övningar i grundläggande kompensatoriska tekniker i kök och hushåll. Genom praktiska övningar får du bland annat lära dig att på ett tryggt och säkert sätt skära och hacka med vass kniv, använda ugnen, steka maten, måtta och krydda.

Du får råd och tips som förenklar matlagningen och andra hushållsgöromål samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Datum: Hösten 2020

Tid: Måndagar kl 10.00- 13.00

Gruppen träffas en gång per vecka, ca 5-8 gånger. Varje tillfälle är 3-4 timmar inklusive måltid.

Anmälan och frågor:

Catarina Temse Andersson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@sll.se

Nina Söderholm, synpedagog
Telefon: 08-123 351 86
Mobil/sms: 076-126 75 88
E-post: nina.soderholm@sll.se