Det här erbjuder Dövblindteamet

Vi erbjuder:

 • Råd och stöd angående dövblindhet och dess konsekvenser i vardagen
 • Information om samhällets resurser för personer med dövblindhet
 • Stöd i kontakten med myndigheter och andra instanser
 • Stöd vid ljus- och ljudanpassningar
 • Stödjande och rådgivande samtal
 • Gruppverksamhet
 • Kommunikationsträning
 • Punktskriftsträning
 • Träning i grundläggande käppteknik
 • Orienterings- och förflyttningsträning
 • Träning i ledsagningsteknik
 • Stresshantering
 • Information om hörstrategier och hörtaktik
 • Temakvällar kring dövblindspecifika ämnen
 • Stöd och information till anhöriga

Dövblindteamet erbjuder på teckenspråk