Ansökan

Dövblindteamet ger råd och stöd kring dövblindhet. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet boende i Region Stockholm. Dövblindteamet kan även ge råd och stöd till din familj, dina vänner eller andra närstående.

Du kan söka till oss utan remiss men du behöver ha kontakt med Stockholms Syncentral Sodexo och Hörsel- och balanskliniken (Hörselrehabilitering Vuxna eller Hörselhabilitering barn och ungdom Rosenlunds sjukhus). 

Besöket på Dövblindteamet är kostnadsfritt men vid uteblivet besök eller återbud mindre än 24 timmar innan besöket kostar det 100 kronor.


Skriv ut ansökan och fyll i uppgifterna. Skickas till Dövblindteamet, Dalagatan 9, 11361 Stockholm

När din ansökan är mottagen gör teamet en bedömning utifrån din syn- och hörselnedsättning om du tillhör Dövblindteamets målgrupp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det här händer om du tillhör Dövblindteamets målgrupp

Första besöket är hos oss på Dövblindteamet. Du kan välja att ha någon närstående med vid alla besöken.

1:a besöket: Vi börjar alltid med legitimationskontroll. Vi ger information om Dövblindteamet.

2:a besöket: Vi erbjuder ett hembesök.

Vi gör en kartläggning av dina behov tillsammans med dig.

Vi erbjuder närstående praktiska råd och information om ledsagning och kommunikation.

3:e besöket: Tillsammans gör vi en planering av de insatser du önskar ta del av. Planeringen följs upp regelbundet.

Ansökan på teckenspråk