Stavgångsgrupp

Stavgång är en motionsform som kan anpassas efter dina förutsättningar. Syftet med gruppen är att du ska komma igång med en anpassad motionsform för att kunna sköta om din hälsa, förbättra konditionen och förebygga ohälsa.
Datum: Startar den 2 september 2020
Tid: Onsdagar kl 10.00- 12.00

Anmälan och frågor:
Catarina Temse Andersson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@sll.se