Punktskriftsgrupp

Behöver du lära dig punktskrift erbjuder vi under hösten 2020 punktskriftsträning för teckenspråkiga personer inskrivna vid dövblindteamet.

Datum: Startar den 3 septenber 2020
Tid: Torsdagar kl 13.00 – 15.00

Anmälan och frågor:
Catarina Temse Andersson. Synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@sll.se

Nina Söderholm, synpedagog
Telefon: 08-123 351 86
Mobil/sms: 076-126 75 88
E-post: nina.soderholm@sll.se