Dövblindteamet

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet som bor i Stockholms län och till deras närstående. Dövblindteamet ger råd och stöd.

DÖVBLINDTEAMET FINNS NU PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS

FROM DEN 23 MARS FINNS VI PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS, PLAN 2, DALAGATAN 9. 
FD SYNCENTRALEN

 

Angående aktiveringskurserna

 När du har gått en aktiveringskurs så informeras Dövblindteamet om detta och erbjuder en uppföljning av det du lärt dig under din aktiveringskurs. Du är också välkommen att själv berätta för ditt Dövblindteam att du ska gå en kurs så att vi är förberedda och kan erbjuda en så snabb uppföljning som möjligt. Syftet med uppföljningen är att du ska kunna fortsätta med din träning på hemmaplan och minska risken att du glömmer det du lärt dig under din aktiveringskurs.                                                   

                                          

Informationsmaterial

Broschyr om Dövblindteamet

Praktiska råd i umgänget med personer med
kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet