Dövblindteamet

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med grav syn- och hörselnedsättning/dövblindhet som bor i Stockholms län och till deras närstående. Dövblindteamet ger råd och stöd kring Dövblindhet.

DÖVBLINDTEAMET FINNS NU PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS

FROM DEN 23 MARS FINNS VI PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS, PLAN 2, DALAGATAN 9. 
FD SYNCENTRALEN

 

Angående aktiveringskurserna

När du har gått en aktiveringskurs, kontakta Dövblindteamet om detta för att tillsammans med oss planera för uppföljning av det du lärt dig under din kurs.                                              

                                          

Informationsmaterial

Broschyr om Dövblindteamet

Praktiska råd i umgänget med personer med
kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet