Dövblindteamet

händer

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet som bor i Stockholms län och till deras närstående. Dövblindteamet ger råd och stöd.
 

Dövblindteamet punktskrift

Dövblindteamet

Dövblindteamet har flyttat

  • från och med 15 januari 2014

  • Är vår nya adress: Rosenlunds sjukhus, Västra entrén, plan 4. Tideliusgatan 12

  • Vi har samma telefonnummer och e-postadresser.

Informationsmaterial