Man och kvinna som kommunicerar genom att ha kontakt med sina händer

Dövblindhet

Personer som har funktionsnedsättningen dövblindhet har en kombination av grav syn- och hörselnedsättning. Det ger stora svårigheter i vardagslivet främst när det gäller kommunikation, orientering och information.

Kalendarium

Dövblindteamet

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet som bor i Stockholms län och till deras närstående. Dövblindteamet ger råd och stöd.

Till Dövblindteamet