Övrig information

> Infoteket om funktionshinder
​> Konsumenternas Försäkringsbyrå​
Tidningen LEVA & Jobba med Assistans
​> Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
> Mittfunktionshinder.se 
> Offentliga toaletter 
​> Antidiskrimineringsbyråer

Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder finns i Uppsala och är till för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller arbetar med personer som har funktionsnedsättningar. På Infoteket kan du låna böcker, filmer, lyssna på föreläsningar och ställa frågor om funktionsnedsättningar. De har även faktablad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar, samt ett visningstorg för kommunikativt och kognitivt stöd.
> Infoteket om funktionshinder - lul.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få fakta och vägledning inom försäkringsområdet.
> konsumenternas.se    

Tidningen LEVA & Jobba med Assistans

Webbaserad tidningen LEVA & Jobba med Assistans är politisk, fackligt och kommersiellt obunden portal för LSS-frågor. Med fokus på assistansreformen utifrån både ett brukar- och assistentperspektiv. 

De har även en assistansguiden och hjälpmedelsguiden. 
> tidningenleva.se  

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning, samt vägledning till rätt myndighet eller instans. Lotsen är tillgänglig för Göteborgs stads invånare.
> Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning - goteborg.se

Mittfunktionshinder.se 

​Mittfunktionshinder.se är en mötesplats för personer med funktionsnedsättningar som alltid fokuserar och arbetar med och mot det friska. Drivkraften ligger i mötet och det är där de bryter igenom fördomar och ger alla andra verktyg för att se kraften olikheter i människor.
> mittfunktionshinder.se

Offentliga toaletter 

Stockholms stad har en mängd offentliga toaletter placerade runt om i Stockholm.
Ungefär 80 procent av toaletterna är anpassade för personer med rörelsenedsättningar.
> Offentliga toaletter - stockholm.se 

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

​Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. De erbjuder stöd och hjälp till dig som blivit utsatt för diskriminering, samt utbildning till företag, föreningar, kommuner och landsting. 
> adbsverige.se

​Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm är en ideell verksamhet som drivs av Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS). Verksamhetens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors rättigheter. Byrån är verksam i hela Stockholms län och erbjuder rådgivning, stöd och information.
> adb-stockholm.org