Råd och tips

Här finns faktablad med tips på hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn. Tipsen kan även användas av personal på till exempel förskola, skola eller korttidshem. Faktabladen är hämtade från Autismcenter små barn.