Lärande och tänkande

Den som har kognitiva svårigheter behöver ofta mer tid än andra för att förstå och lära sig nya saker. Olika hjälpmedel kan göra det lättare att ta emot ny information, fatta beslut och strukturera vardagen.

Kognition är en samlingsterm för de mentala processer som styr människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Den som har en autismdiagnos (ASD) kan både ha styrkor och svagheter inom olika kognitiva områden. Många har till exempel en större förmåga att ta in information via synen och ett bra minne för detaljer.

Man kan också ha kognitiva svårigheter som påverkar möjligheten att lära och utvecklas. Det är vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), adhd och hjärnskador.

En person med ASD kan också ha svårt att använda sina kunskaper i nya situationer och sammanhang. Det blir ofta tydligt i förändringar i livet, till exempel vid skolstart och i övergången till vuxenlivet.

Kognitiva svårigheter är osynliga och ger därför problem som sällan är lika uppenbara som de fysiska. Det kan till exempel vara svårt att:

  • Tänka logiskt och lösa problem
  • Koncentrera sig
  • Bearbeta och tolka sinnesintyck
  • Skriva och förstå skriven text
  • Göra beräkningar
  • Orientera sig i tid och rum
  • Komma ihåg muntlig information
  • Kontrollera känslor; det är lätt att bli otålig, lynnig och irriterad

Vanliga symtom som huvudvärk, trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter kan göra det svårt att klara de dagliga sysslorna. Men med rätt stöd och hjälpmedel kan man klara mycket på egen hand.                             

Habilitering & Hälsas insatser

Inom Habilitering & Hälsa finns flera insatser som främjar lärandet. Det finns till exempel datorprogram som underlättar läs- och skrivinlärning och läsning.

Habiliteringen erbjuder också alternativ och kompletterande kommunikation för personer som har svårt att förstå eller använda tal. Kommunikationen kan då till exempel ske via tecken, bilder och datorprogram.

Habiliteringen erbjuder också stöd i vardagen för att göra det lättare att planera, strukturera, hålla ordning och skapa rutiner. Det finns till exempel olika påminnelseverktyg och planerings- och tidshjälpmedel.

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

StoCKK arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. Alla är välkomna för allmän rådgivning när StoCKK har öppet hus.