Kommunikativt och kognitivt stöd

På Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd, StoCKK, kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.

> StoCKK