Kommunikativt och kognitivt stöd

På StoCKK (Stockholms center för kommunikativt och kognitivt stöd) kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.

> StoCKK