Adhd och samtidiga problem

Något som kommit fram under de senaste årtiondena är att det är sällsynt att någon ”bara” har adhd. Ju äldre personen är, desto vanligare är det att det finns andra samtidiga problem.

Motorisk osäkerhet

Det är vanligt att barn med adhd har en motorisk osäkerhet. Deras rörelser är slängiga, dåligt samordnade och oprecisa. Ofta rör de sig klumpigt, slår emot och tar i för hårt. Som vuxen tycker man att barnen ”slarvar”. De har ofta svårt att hävda sig i aktiviteter med tävlingsinslag.

Perceptionssvårigheter

Många barn med adhd har perceptionssvårigheter. Det gäller framför allt dem som även har motoriska svårigheter. Perceptionssvårigheter betyder att hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka olika slags sinnesintryck är försämrad. Det gör det svårt för barnet att snabbt uppfatta och tolka en situation och förstå vilka intryck som är viktiga och värda att reagera på. Därför blir situationer med många intryck lätt kaotiska. Ett exempel är situationer med många människor. ​

Språklig osäkerhet

Bland barn med adhd, och framför allt barn med damp, har många haft en sen tal- och språkutveckling. En del fortsätter att ha en språklig osäkerhet i skolåldern. De kan ha svårigheter att hitta ord, att formulera sig i fullständiga meningar och att uttrycka vad de vill ha sagt. Då är det risk att man tar till knytnävarna i stället för att prata sig ur en konflikt. Läs- och skrivsvårigheter är mycket vanliga hos skolbarn med adhd och särskilt bland de barn som har damp.

Känslighet för krav och förändringar

Många barn med adhd har svårt att tåla krav och förändringar. De har snabba svängningar i humöret och reagerar snabbt med starka känslor. Det gör att de kan reagera med ilska i situationer då de upplever frustrationer. Det kan i sin tur leda till utbrott och stora scener över småsaker. Barnets relationer med andra personer kan därför bli präglade av protest och trots. Många trotsande barn får med tiden allvarligare uppförandestörningar och sociala problem. Sådana problem kan ha en mycket negativ inverkan på en ung människas framtid. Därför är det viktigt att man som förälder tidigt får hjälp att känna igen och bryta denna problemutveckling.

Låg självkänsla

Det är mycket vanligt att barn och ungdomar med adhd är ängsliga, osäkra och saknar tilltro till sin förmåga. En del döljer det genom en tuff framtoning medan andra är tillbakadragna och uppgivna och kanske till och med utvecklar en depression.