Theory of Mind

Att förstå hur andra människor tänker är viktigt för att kunna förstå deras handlingar. Många forskare tror att personer med autism har svårt att föreställa sig andras tankar. Då blir det också svårt att förstå sig på världen.

Olika människor känner och tänker på olika sätt. Eftersom tankar och känslor påverkar en persons handlingar kommer olika människor också att bete sig och handla på olika sätt. Att ha en Theory of Mind (ToM) betyder att man har förmågan att förstå skillnaden mellan sitt eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla. De flesta använder ToM hela tiden, utan att tänka på det. Med hjälp av ToM skapar man en föreställning om vad som ligger bakom andras reaktioner och handlingar. Det är också så vi kan förstå till exempel vita lögner, metaforer och ironi.

Världen blir obegriplig utan Theory of Mind

Om man har svårt att använda sig av ToM i det dagliga livet blir en stor del av människors beteende obegripligt. Hur kommer det sig att en person beter sig på olika sätt i en viss situation trots att jag behandlar henne på samma sätt? Sociala regler blir fullkomligt onödiga. Varför ska jag vänta på andra personer? Varför ska jag anpassa mig till gruppen? Samtal med andra blir ointressanta och svåra att förstå. Det blir intressantare med aktiviteter än vänner. Provokationer, egna eller andras, går inte att uppfatta. Det blir svårt att byta perspektiv. Reaktionen på andras känslor blir bara en reaktion på yttre händelser. Man kan till exempel börja skratta när någon gråter. Gråt kan se lustigt ut om man inte förstår vilken känsla som ligger bakom tårarna och grimaserna.

Att undersöka Theory of Mind

Det vanligaste sättet att studera Theory of Mind (ToM) är att undersöka om man kan förstå att en person kan ha en felaktig uppfattning, en så kallad ”false belief”. Ett sätt att undersöka det är att berätta en historia. En av personerna i berättelsen får felaktig information. Målet är att se om försökspersonen kan lista ut hur personen i berättelsen skulle handla utifrån den information hon har. Klarar försökspersonen av det betyder det att hon kan sätta sig in i någon annans perspektiv eller ”mentala tillstånd”. Detta kallas ”första ordningens” ToM.

Två nivåer av Theory of Mind

”Andra ordningens” ToM går ett steg vidare. Det handlar om förmågan att sätta sig in i hur en annan person sätter sig in i en tredje persons tänkande. Tänk dig att du får höra följande historia:

Pia och Anna är på torget.
Där står en korvgubbe.
Pia vill köpa korv men har glömt pengarna hemma.
Korvgubben säger att han ska vara på torget hela eftermiddagen.
Bra, säger Pia, då går jag och hämtar pengar och kommer tillbaka senare. Pia går hem.
Korvgubben bestämmer sig då för att försöka sälja korv i parken istället.
På vägen till parken passerar han Pias hus.
Korvgubben berättar för Pia vart han är på väg.
Lite senare kommer Anna hem från torget.
Hon knackar på hos Pia.
Pias pappa säger att hon har gått för att köpa korv.

Vart tror Anna att Pia har gått för att köpa korv? Jo, till torget. Men för att förstå det måste du som lyssnar på historien kunna föreställa dig hur Anna tror att Pia tänker. Det är ”andra ordningens” ToM.

Förmågan till första gradens ToM är utvecklad i fyraårsåldern hos typiskt utvecklade barn. I sjuårsåldern utvecklas förmågan till andra ordningens ToM. Barn med autism och Aspergers syndrom har svårt att lösa ToM-uppgifter. När de blir äldre kan de bli bättre just på att lösa sådana uppgifter. Men att byta perspektiv kommer de förmodligen att ha svårt för under hela sitt liv.

Theory of Mind vid autism och Aspergers syndrom

Barn med autism och Aspergers syndrom har svårt att lösa uppgifter som testar Theory of Mind (ToM). Särskilt gäller det andra ordningens ToM, det vill säga förmågan att sätta sig in i hur en annan person sätter sig in i en tredje persons tänkande. Studier under 1980-talet visade att få barn med autism klarade första ordningens ToM-uppgifter och att inga klarade uppgifter som mätte andra ordningens ToM. Därför antog forskarna att en bristande förmåga till ToM var ett gemensamt drag hos alla personer med autism.

ToM-förmåga knuten till intelligens

I en studie från 1996 blev dock resultatet ett annat. Då testades genomsnittligt begåvade barn med autism och barn med Aspergers syndrom på samma begåvningsnivå. De fick oväntat bra resultat på ToM-uppgifter av första ordningen. Skillnaden mellan den studien och tidigare studier som visade sämre resultat var att här hade barnen högre IQ. Förmågan till ToM hos barn med autism och Aspergers syndrom verkar alltså vara knutet till intelligens.

Svårt att använda ToM i verkliga situationer

Det finns som vi sett en stor grupp barn med autism och Aspergers syndrom som klarar av att lösa ToM-uppgifter. Men att lösa problem i kontrollerade testsituationer är en sak, att använda ToM i verkliga livet är mer komplicerat. I vardagliga situationer finns det mycket annan information att ta in, information som inte hänger ihop med själva uppgiften. I en sådan situation är det mycket svårt för personer med autism att använda ToM.

Även andra grupper har brister i ToM

Under en period trodde man att det bara var personer med autism som hade svårt för ToM. Andra grupper av barn med funktionsnedsättning visade inte samma problem med att lösa ToM-uppgifter. Därför trodde man att denna brist kunde vara det speciella problem som personer med autism hade. Senare har det dock visat sig att till exempel döva barn som inte växt upp med teckenspråk också har stora svårigheter att lösa ToM-uppgifter.

Aspergers syndrom och ToM

Det finns ganska få studier om hur barn med Aspergers syndrom löser ToM-uppgifter. De som har gjorts har dock visat att de kan lösa både första och andra ordningens ToM-uppgifter. I studier från början av 1990-talet klarade de sig dessutom mycket bättre än jämnåriga personer med autism. Det gjorde att man antog att barn med Aspergers syndrom har en bättre förmåga till ToM. Detta, tillsammans med skillnader i språklig förmåga, skulle kunna vara den stora skillnaden mellan personer med autism och personer med Aspergers syndrom. Senare studier har dock visat att skillnaden i ToM hos barn med autism och barn med Aspergers syndrom inte gäller om barnen har samma IQ.