Att studera skador i hjärnan

Hjärnan är oerhört komplex och ingen vet ännu exakt hur den fungerar. Själva hjärnvävnaden är svåråtkomlig och man kan inte heller ta en liten bit av den och undersöka närmare, på samma sätt som man kan med till exempel muskelvävnad. Det gör att det är svårt att hitta den exakta orsaken till kognitiva funktionsstörningar. Ett sätt att ändå studera hjärnvävnaden är att använda olika avbildningstekniker, till exempel magnetkamera och PET (positronemissionstomografi). Med hjälp av sådana tekniker har man gjort en hel del studier av hjärnans struktur och funktion hos barn med autism.

Delar av hjärnan som påverkar autism

Det finns inte ett särskilt område i hjärnan som ensamt kan kopplas till symtomen på autism. Istället har flera olika områden visat sig vara av betydelse. Områden som är av särskilt intresse är:

  • hjärnans pannlober eller frontallober
  • ”insidan” av tinningloberna (hippocampus och amygdala)
  • hjärnbalken (corpus callosum)
  • lillhjärnan (cerebellum).

Det finns studier som har visat att barn med autism har mindre volym av hippocampus och amygdala. Området som kallas amygdala har stor betydelse för människans förmåga att tolka ansiktsuttryck. Man har också funnit avvikelser i lillhjärnans struktur hos vissa barn med autism. Ett antal studier har dessutom visat att den totala hjärnstorleken är större hos upp till 20-40% av barn med autism. Man vet inte riktigt varför det är så. En teori är att den tillbakabildning av nervceller som normalt sker och som är en del i den normala utvecklingen av hjärnan, inte ägt rum. I så fall finns det alltså för många nervceller kvar hos dessa barn.

Forskning pågår kring sambanden

Både för stor mängd och för liten mängd nervceller eller andra störningar i cell- och nervkretsanläggningen har visat sig kunna orsaka autism. Men det kan också orsaka andra avvikelser i utvecklingen. Den genetiska forskningen försöker bland annat klarlägga sådana samband. Syftet på lång sikt är att försöka utveckla en behandling mot autism och andra avvikelser. Men än ligger sådana lösningar långt bort.