Orsaker till autism

Autism är en avvikelse i hjärnans utveckling som leder till att hjärnans funktioner fungerar på ett annorlunda sätt. Forskning har visat att vissa av de funktioner i hjärnan som har att göra med tänkandet är nedsatta hos barn med autism. De funktionerna kallas kognitiva.

Det finns en gemensam kärna av symtom hos alla barn med autism. Ett barn med autism brister i det ömsesidiga samspelet med andra, brister i kommunikationen och har begränsade beteenden och intressen. Men dessa symtom kan ta sig olika uttryck. Inom autismspektrumet finns till exempel barn med allt ifrån svår utvecklingsstörning till normal begåvningsnivå. Det finns de som är hyperaktiva och de som är tydligt passiva och långsamma. Även graden av kommunikationssvårigheter kan variera. Vissa barn med autism har inte något aktivt språk alls, medan andra har ett väl utvecklat tal. Symtomen på autism visar sig alltså på olika sätt hos olika individer.

På samma sätt kan också orsakerna till autism variera, trots att den alltid har med hjärnans funktioner att göra. Fastän vi medicinskt kan göra många undersökningar för att ta reda på orsaken till en funktionsnedsättning, är det vanligt att vi hos barn med autism inte kan påvisa den exakta medicinska orsaken.

Den avvikelse i hjärnan som orsakar autism kan uppstå vid olika tidpunkter i ett barns liv. Man kan göra en indelning efter om den uppstått före födelsen (prenatalt), vid tiden för födelsen och första levnadsveckan (perinatalt) eller efter den perioden, under de första levnadsåren (postnatalt).

Prenatala orsaker kan till exempel vara avvikelser på gener eller kromosomer, medfödda sjukdomar i ämnesomsättningen eller infektioner under graviditeten. Ett exempel på en perinatal orsak är den skada som ett barn som föds mycket för tidigt kan drabbas av under första levnadsveckan beroende på hjärnans omogna blodcirkulation under den perioden. Svåra infektioner som drabbar hjärnan, till exempel hjärninflammation, kan vara en postnatal orsak till autism.

Läs mer

I menyn kan du läsa mer om de orsaker som beskrivits ovan. Det finns också en artikel som tar upp studier av skador i hjärnan och en artikel om diagnoser som kan ha ett samband med autism.