Orsaker till autism

Autism beror på en mängd olika kända och okända biologiskt grundade avvikelser i hjärnan. Dessa påverkar hjärnans sätt att ta in, bearbeta och tolka information, det vill säga de kognitiva funktionerna. Det är den annorlunda kognitionen som leder till svårigheterna med socialt samspel och till de begränsade och upprepade beteendemönstren.

Det finns ofta en stark genetisk och ärftlig komponent vid autism men det har också visat sig att flera kända biologiska miljöfaktorer är förknippade med ökad risk för autism. Det kan till exempel vara infektioner, sjukdomar eller viss medicinering under graviditeten. Risken ökar också om modern varit utsatt för miljögifter och bekämpningsmedel samt om föräldrarna har en högre ålder.

Den avvikelse i hjärnan som orsakar autism kan uppstå vid olika tidpunkter i ett barns liv. Man kan göra en indelning efter om den uppstått före födelsen (prenatalt), vid tiden för födelsen och första levnadsveckan (perinatalt) eller efter den perioden, under de första levnadsåren (postnatalt).

Prenatala orsaker kan till exempel vara avvikelser på gener eller kromosomer, medfödda sjukdomar i ämnesomsättningen eller infektioner under graviditeten. Ett exempel på en perinatal orsak är den skada som ett barn som föds mycket för tidigt kan drabbas av under första levnadsveckan beroende på hjärnans omogna blodcirkulation under den perioden. Svåra infektioner som drabbar hjärnan, till exempel hjärninflammation, kan vara en postnatal orsak till autism.