Tonåren

Under tonåren sker en försämring hos många barn med autism. Symtom och beteenden som varit borta under några år kan då komma tillbaka. Nya problem kan dyka upp, till exempel epilepsi. Men alla blir inte sämre och vissa av dem som får förvärrade symtom återhämtar sig efter några år.

Runt puberteten förvärras symtomen för många barn med autism. Det kan röra sig om självdestruktiva beteenden, aggressivitet, rastlöshet och hyperaktivitet. Utvecklingen sker ofta stegvis. En period av nästan normalt beteende kan följas av en period med förvärrade symtom. Ungefär hälften av alla barn med autism drabbas av detta i tonåren. Hos nästan hälften av dem i sin tur blir försämringen varaktig. Den andra hälften blir däremot bättre igen efter några år.

Kontrasten mot jämnåriga blir större

Även hos dem som inte får förvärrade symtom eller upplever en varaktig försämring, kan de symtom som finns upplevas som mer störande av omgivningen. Det kan bero på att vissa beteenden är lättare att acceptera hos barn än hos någon som är nästan vuxen. Det gör att personen med autism blir mer avvikande i jämförelse med sina jämnåriga.

Men tonåren behöver inte alltid innebära en försämring. Det finns en liten grupp barn med autism som blir märkbart bättre under tonåren. Det rör sig ofta om ganska väl fungerande barn som har utvecklats positivt redan under de tidiga skolåren.

Många utvecklar epilepsi

Många barn med autism utvecklar epilepsi under tonåren. Det gäller även dem som inte haft några anfall under barndomen. Det verkar som om åtminstone 30 procent av alla personer med autism utvecklar epilepsi före 30 års ålder. För ungefär hälften av dessa startar anfallen i tonåren. Risken att utveckla epilepsi är större för dem som har utvecklingsstörning utöver sin autism.

Inaktivitet vanligt i tonåren

I puberteten kan personer med autism förvandlas från hyperaktiva barn till nästan helt inaktiva ungdomar. Ibland kan de totalt förlora initiativförmågan. Oftast händer det utan att de visar några tecken på depression. När personer med autism växer upp slutar de ofta med de lekfulla aktiviteter och sysselsättningar som de ägnat sig åt som yngre. De är alltså precis som många andra ungdomar. Skillnaden är att personer med autism ofta har svårt att hitta nya saker att ägna sig åt. Det gör att de riskerar att fastna i inaktivitet. Vissa utvecklar också katatona drag. Det innebär bland annat att de uttrycker mindre genom miner och gester och att de reagerar mindre på vad som händer i omgivningen. De blir mycket svåra att få kontakt med.

Nedstämdhet och depression

Det är ganska vanligt att ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande ungdomar med autism känner sig olyckliga och deprimerade. Det kan hänga ihop med att de i tonåren blir mer medvetna om att de är annorlunda. Vissa känner sig ensamma och längtar efter vänner men vet inte hur man gör för att få sådana.

Fysiska förändringar

Hos vissa barn med autism förändras utseendet mycket under puberteten. Ibland kan ett barn som sett vaket och intelligent ut se mer utvecklingsstört ut efter tonåren. Det handlar i första hand om barn med utvecklingsstörning och svag begåvning.

Sexualitet hos tonåringar med autism

För de flesta ungdomar med autism är puberteten och den sexuella mognaden inte ett stort problem. De verkar acceptera till exempel att menstruationen startar eller att kroppen förändras. Men för omgivningen kan den här perioden vara jobbig. De sociala talangerna utvecklas vanligtvis inte i samma takt som kroppen. Därför kan det ibland vara svårt för ungdomar med autism att hantera sina sexuella känslor på ett socialt accepterat sätt. Särskilt pojkar med utvecklingsstörningar kan genera sin omgivning genom att onanera offentligt, visa sina egna könsorgan och försöka ta på andras. Även om de sexuella handlingarna är tecken på ett normalt sexuellt behov, kan de vara svåra för omgivningen att tackla. Det är viktigt att vara uppmärksam så att personer med autism inte blir sexuellt utnyttjade på grund av att de inte kan säga ifrån.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.