De första levnadsåren

Före två års ålder är det svårt att avgöra om ett barn har autism. De symtom som märks kan vara att barnet inte tar initiativ till kontakt med andra människor, är hyperaktivt, har svårt att sova eller svårt att äta. Men dessa är allmänna symtom som lika gärna kan bero på något annat.

Många gånger är det en allmän försening av utvecklingen hos barnet som märks tydligast. Det är först när barnet blir äldre som man säkert kan veta om det faktiskt har autism.

Svårt att se de första symtomen

De symtom som är diagnosgrundande och typiska för autism går inte att se hos barn som har en mental ålder under två år. Att inte intressera sig för jämnåriga kamrater är ett typiskt symtom. Men inga riktigt små barn leker med andra barn. Därför är det svårt att bedöma om ett barn har särskilt svårt med det. Samma sak gäller språket. Barn med autism har ofta svårt att tala. Men det kan inte bedömas ordentligt förrän i den ålder då normalt utvecklade barn skaffar sig ett användbart språk. Däremot är det inte ovanligt att barn som senare får en autismdiagnos redan innan två års ålder verkar ointresserade av blickkontakt, visar tecken på att inte vilja bli buret, är svårtröstat eller liknande. Till en början är det inte alltid föräldrarna lägger märke till de typiska symtomen.

Ointresse för talat språk

En del barn kan börja använda enstaka ord före två års ålder. Ibland slutar de att använda dem efter ett kort tag. Det är som om de har förmågan att tala men inte förstår vitsen med det och därför tappar intresset för att utveckla sitt språk. Ointresset för språk gör att föräldrarna ofta misstänker att barnet har en hörselskada.

Autism och epilepsi

Ungefär femton procent av alla barn med autism får epileptiska anfall under sina första år. Kramperna startar vanligtvis när de är mellan fem och arton månader. Ibland kan det verka som om anfallen utlöser det inåtvända beteende som är typiskt för autism. I andra fall är det tydligt att symtomen på autism fanns där redan innan epilepsin bröt ut.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.