Symtom vid hög ålder

Det finns kliniska erfarenheter som visar att vissa svårigheter som är kopplade till en diagnos inom autismspektrumet kan komma tillbaka eller förstärkas när man åldras. Det gäller bland annat svårigheter med sociala kontakter, rutinbundenhet och en ökad känslighet för förändringar.

Autism är en livslång funktionsnedsättning som innebär att man har svårigheter även i hög ålder. Ofta har personer med Aspergers syndrom eller autism utan intellektuell funktionsnedsättning lindrigare svårigheter som vuxna än när de var barn eller tonåringar. Detta kan förklaras med att man i takt med ökad mognad och livserfarenhet, lär sig att hantera sina svårigheter. Med hjälp av ett medvetet beteende och bra strategier kan man lära sig att kompensera för det man upplever som svårt, exempelvis sociala kontakter och kommunikation.

De svårigheter som är kopplade till en autismspektrumdiagnos kan dock förvärras eller återkomma när man blir gammal. När man åldras minskar orken och den fysiska hälsan försämras. Då kan det också bli allt svårare att finna kraft att kompensera för sina svårigheter. Rutinbundenheten kan öka och även känsligheten för stora förändringar. Stora förändringar kan vara flera för en äldre människa, till exempel att gå i pension eller att flytta till en ny bostad.