Att åldras

Hur det är att åldras med en diagnos inom autismspektrumet har länge varit ett outforskat område. Det beror på att kunskapen om dessa tillstånd fortfarande är ganska ny. Det innebär också att det finns få äldre människor som har en diagnos.

En äldre person som har en autismspektrumdiagnos (ASD) och kan berätta om sitt liv, har vanligen blivit utredd och fått diagnos sent i livet. Detta kan förklaras med att problematiken ibland förvärrats i takt med att personen blivit äldre. Det handlar då ofta om personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism. Det finns begränsad erfarenhet och forskning när det gäller äldre med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Textavsnitten om åldrande och autism handlar därför främst om personer med Asperger syndrom eller högfungerande autism.

I takt med att den medicinska kunskapen ökar, liksom vår levnadsstandard ökar, blir vi allt äldre. När man blir äldre får man ett större behov av hjälp och stöd. Det innebär också att vården generellt och äldrevården kommer att få se allt fler personer med svårigheter som kan härledas till en diagnos inom autismspektrumet. Bland dessa personer kommer några att ha fått diagnos medan andra är odiagnosticerade.

Personer som har en diagnos får ofta någon typ av stöd och hjälp från anhöriga eller från samhället, medan de som saknar diagnos kanske inte uppmärksammas. Eftersom behovet av stöd ökar med stigande ålder finns det en risk för ökad fysisk och psykisk ohälsa hos just dem som saknar diagnos.

Här har vi valt att uppmärksamma några aspekter på att åldras med autism. Innehållet bygger på ett föredrag och en intervju med Lena Nylander, överläkare och vuxenpsykiater. Lena Nylander har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har en autismspektrumdiagnos. Hon har varit verksam inom vuxenpsykiatrin i Lund under många år. Lena Nylander är en av de få kliniker i världen som intresserat sig för äldre personer med ASD.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.