Historisk bakgrund

Termen autism har en lång historia. Under tidernas gång har termen både haft olika synonymer och olika betydelser.

I menyn finns artiklar som handlar om utvecklingen av termen autism. Termens historia hänger direkt ihop med kunskapsutvecklingen om diagnoser inom autismspektrumet.

Du kan också läsa om Lorna Wings hypotes om ett autismspektrum och hennes nu snart trettio år gamla formuleringar om de tre symtomområdena som är utmärkande för autism, den så kallade symtomtriaden eller Wings triad. Detta är tankegångar som fortfarande är högst aktuella. Dessutom finns det en beskrivning av en alternativ indelningsgrund vid diagnoser inom autismspektrumet som bygger på hur man samspelar med andra människor.