Retts syndrom

Här presenteras diagnoskriterierna för Retts syndrom som de är formulerade i diagnosmanualen DSM-IV-TR från år 2000.

Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR

​DSM-kod: 299.80

A. Samtliga tre följande kriterier:

  1. synbarligen normal prenatal och perinatal utveckling
  2. synbarligen normal psykomotorisk utveckling under de fem första levnadsmånaderna
  3. normalt huvudomfång vid födseln

B. Debut av samtliga nedanstående symtom efter perioden av normal utveckling:

  1. minskad tillväxt av huvudet mellan 5 och 48 månaders ålder
  2. förlust av tidigare utvecklade hand- och fingermotoriska färdigheter mellan 5 och 30 månaders ålder med åtföljande utveckling av stereotypa handrörelser (t ex handvridning eller handgnuggning)
  3. förlust av vilja till social interaktion tidigt under förloppet (förmågan till social interaktion utvecklas dock ofta senare)
  4. koordinationssvårigheter avseende gång eller kroppsrörelser
  5. gravt nedsatt utveckling av språkförståelse och språklig uttrycksförmåga med svår psykomotorisk retardation


Publicerat med tillstånd av förlaget Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd.