Diagnosmanualen DSM-IV-TR

DSM-IV-TR står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, Text Revision. På svenska blir det Diagnostisk och statistisk manual för psykiatriska tillstånd, fjärde utgåvan, textreviderad

DSM-IV-TR är utgiven av de amerikanska psykiatrernas riksförbund (American Psychiatric Association, APA). Den första utgåvan publicerades redan 1952 och sedan dess har det utkommit flera uppdaterade och omarbetade utgåvor, vilket kommer att fortsätta i framtiden.

Denna version gavs ut 2000 och var en textrevision. För diagnoserna inom autismpektrumet innebar det att de beskrivande texterna om de olika tillstånden uppdaterades. Kriterierna förändrades däremot endast för diagnosen "Genomgripande störning i utvecklingen UNS".  

I menyn hittar du kriterierna för respektive diagnos inom autismspekrumet.