Att ställa diagnos tidigt

Här kan du läsa om hur tidigt och säkert man kan ställa diagnos vid autism och Aspergers syndrom.

Hur tidigt kan man ställa diagnos?

Diagnosen autism ställs oftast då barnet är mellan fyra och fem år. Trots det anser många forskare och läkare att diagnosen kan ställas innan barnet har fyllt tre år.

Det verkar däremot vara svårt att ställa diagnosen Aspergers syndrom före sex-sju års ålder, det vill säga när barnet börjar skolan. Antagligen går det bara i undantagsfall ställa diagnosen tidigare.

Hur säker är en tidig diagnos?

Det finns några få studier som undersökt om en diagnos som ställts innan ett barn fyllt tre, fortfarande var riktig senare under uppväxten. Studierna visade att diagnosen stämde för de flesta barn något eller några år senare. Man kan därför med ganska stor säkerhet säga att det går att ställa diagnosen autism innan barnet fyllt tre år.

Men det fanns barn som efter några år inte längre uppfyllde diagnoskriterierna. Därför bör diagnosen följas upp. Det finns också barn som efter en noggrann utredning före tre års ålder inte fått diagnosen autism men som senare under uppväxten uppfyllde kriterierna och fick en diagnos.

När det gäller diagnosen Aspergers syndrom menar forskarna att det knappt är möjligt att ställa en diagnos före tre års ålder. Däremot kan barnens svårigheter upptäckas tidigt men ges andra diagnoser, till exempel adhd.

Varför ställa diagnos tidigt?

Det finns flera viktiga skäl till att upptäcka autism så tidigt som möjligt. En tidig diagnos kan underlätta för föräldrar och syskon att förstå varför barnet/syskonet är annorlunda. Diagnosen ger också tillgång till habilitering, tidiga insatser och stöd från samhället.

För barnet kan tidig diagnos och tidiga insatser minska risken för att han eller hon utvecklar olika problembeteenden. Det finns också en del studier som funnit att vissa barn som får insatser tidigt utvecklas positivt. Men än så länge vet man ganska lite om effekten av tidiga insatser, till exempel hur tidiga insatserna behöver vara, hur de ska utformas eller om de ökar möjligheten till ett självständigt liv i vuxen ålder.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.