Teorier kring varför autism är ovanligare hos flickor

Det finns olika teorier kring varför färre flickor än pojkar har autism. Det här är de tre vanligaste:

1. Den polygenetiska tröskelmodellen
Vissa forskare tror att det krävs större genetisk belastning för flickor än för pojkar för att de ska drabbas av autism. Den här teorin kallas "den polygenetiska tröskelmodellen". Samma teori har använts för att förklara skillnader i förekomst bland flickor och pojkar med adhd.

2. Pojkar är mer sårbara
Andra forskare tror att det beror på en naturlig skillnad mellan flickor och pojkar. De menar att pojkar är mer sårbara. En av orsakerna beror på att pojkar utvecklas långsammare och att deras hjärna tidigare specialiseras för vissa funktioner. Därmed har andra områden i hjärnan svårare att kompensera om en skada inträffat. Detta kan däremot ske under längre tid för flickor

3. X-kromosom-hypotesen
"X-kromosom-hypotesen" bygger på nya genstudier. Man har funnit att vissa gener på X-kromosomen är starka kandidater för att bidra till utvecklingen av autism. Man antar då att flickor med sina två x-kromosomer har ett större skydd mot autism än pojkar, som bara har en.