Andra samtidiga diagnoser

Många med Aspergers syndrom har också andra svårigheter som inte är en del av diagnosen. Det är vanligt att även ha adhd, depression och tics.

Adhd, depression och tics förekommer för sig och tillsammans med Aspergers syndrom. Långt ifrån alla som har Aspergers syndrom har någon av dess svårigheter, men problemen är ändå ganska vanliga och de påverkar tillvaron i stor utsträckning.

Depression

Det är relativt vanligt att en person med Aspergers syndrom utvecklar depression. Många gånger är det en reaktion på att man inser att man är annorlunda och att de svårigheter man har kommer att få konsekvenser på det liv man lever. Men det finns också de som får en depression vars orsak inte är direkt kopplad till diagnosen Aspergers syndrom.

Det kan vara svårt för omgivningen att förstå om en person med Aspergers syndrom får en depression. Symtomen på depression kan ibland blandas samman med symtomen för Aspergers syndrom eller se annorlunda ut än hos andra. Personen själv kan också ha svårt att sätta ord på sina känslor och uttrycka att hen mår dåligt.

Adhd

Hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och impulsivitet, så kallad adhd är vanligt hos barn med Aspergers syndrom. I vissa fall kan det vara svårt att dra gränsen mellan adhd och Aspergers syndrom. I olika åldrar kan samma barn passa bäst in på antingen diagnosen Aspergers syndrom eller diagnosen adhd.

Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet kan även orsakas av symtomen inom diagnosen Aspergers syndrom. Då är dock förklaringen till svårigheterna andra än om svårigheterna beror på adhd.

Om man sätter diagnosen adhd tillsammans med Aspergers syndrom, innebär det att de symtom på adhd som personen har, inte kan förklaras av symtomen inom Aspergers syndrom.

Tics

En del personer med Aspergers syndrom har också tics. Det är ofrivilliga, snabba och plötsliga muskelryckningar i ansiktet eller i kroppen. Det kan också röra sig om hela rörelsemönster, till exempel att snurra runt, gå ner på huk eller liknande.

Tics kan också vara vokala, i form av harklingar, hostningar eller ord. Om en person haft både vokala och motoriska tics i över ett år, brukar personen även få diagnosen Tourettes syndrom.