Angelmans syndrom

Ungefär ett av tolv tusen barn som föds har en medfödd funktionsnedsättning som kallas Angelmans syndrom. Många som har Angelmans syndrom får också diagnosen autism.

En person med Angelmans syndrom har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) tillsammans med epilepsi och rubbningar i balansen. Oftast är den intellektuella funktionsnedsättningen allvarlig. Personer med Angelmans syndrom har ett speciellt utseende och ett annorlunda beteende med en glad och öppen attityd. Många som har Angelmans syndrom är överaktiva. De har ofta en mycket begränsad språkutveckling. Den motoriska utvecklingen är alltid försenad och det är vanligt med rörelse- och balansstörningar, så kallad ataxi.

Av varje miljon människor föds cirka 80 personer med Angelmans syndrom, det vill säga ungefär en på varje tolv tusen. Av alla barn under 15 år som har en svår intellektuell funktionsnedsättning har cirka tre procent Angelmans syndrom.

En stor andel av de personer som har Angelmans syndrom får också en diagnos inom autismspektrumet. De har särskilt stora svårigheter med socialt samspel och med språklig och icke-språklig kommunikation.

Angelmans syndrom beror i de flesta fall på att det saknas en bit av kromosom 15.