Om Autismforum

Autismforums uppdrag är att samla, bearbeta och sprida kunskap om autismspektrumet. Det gör vi med hjälp av denna webbplats.

Autismforum startade 2003. Webbplatsen drivs av Habiliteringens resurscenter, som är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). 

För många som har en diagnos inom autismspektrumet är det viktigt att omgivningen har god förståelse och kunskap om diagnosen och dess konsekvenser. För de flesta är det också viktigt att själv ha en god förståelse för vad det innebär. Autismforum ska göra den kunskap som finns mer tillgänglig. 

De viktigaste målgrupperna är föräldrar och andra närstående, yrkesverksamma inom området och personer med autism.

Vår förhoppning är att webbplatsen ska vara en välkänd och användbar källa till korrekt och lättillgänglig kunskap. Besökarna ska enkelt hitta det material de söker och läsningen ska bidra till en ökad och fördjupad kunskap.

> Habiliteringens resurscenter