Syskons upplevelser

Syskon till barn med autism använder olika strategier för att hantera sin livssituation. Här sammanfattas resultaten från en intervjustudie med cirka 50 ungdomar som alla är syskon till ett barn med beteendeavvikelser.

Lotta Dellve har gjort studien som en del av en licentiatexamen vid Götebors universitet. Den belyser syskonens egna upplevelser av sin livssituation och hur de hanterar den. Ungdomarna som intervjuats är mellan 12–18 år och deras syskon har diagnosen autism, damp, Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom.

Eftersom texten är relativt lång, finns den här att ladda ner som en pdf-fil.