Vara förälder

Ett barn med autism behöver olika typer av stöd och anpassning i hemmet, i förskolan, i skolan och i vuxenlivet. Trots påfrestningar, beskriver många föräldrar sina erfarenheter som berikande.

I menyn hittar du artiklar om hur det kan vara att vara förälder till ett barn med diagnos inom autismspektrumet.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.