Vara förälder

Ett barn med autism behöver olika typer av stöd och anpassning i hemmet, i förskolan, i skolan och i vuxenlivet. Trots påfrestningar, beskriver många föräldrar sina erfarenheter som berikande.

I menyn hittar du artiklar om hur det kan vara att vara förälder till ett barn med diagnos inom autismspektrumet.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.