Världsautismdagen

World Autism Awareness Day, Världsautismdagen, firas den 2 april. Syftet är att uppmärksamma autism som ett växande globalt hälsoproblem.

Dagen firades första gången 2008 och är instiftad av FN. Den inträffar årligen på samma dag: 2 april.

På FN:s webbplats kan du läsa mer om den världsövergripande dagen
> www.un.org

Läs mer om Världautismdagen hos Autism & Aspergerföreningen i Stockholm.
> Världsautismdagen

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.