Världsautismdagen

World Autism Awareness Day, Världsautismdagen, firas varje år den 2 april. Dagen instiftades av FN 2007. Syftet är att uppmärksamma och öka kunskapen om autism.

På FN:s webbplats kan du läsa mer om den världsövergripande dagen
> www.un.org

Läs mer om Världautismdagen hos Autism & Aspergerföreningen i Stockholm.
> Världsautismdagen