Bibliotek

Böcker om autismspektrumet finns på Forum Funktionshinders bibliotek.

För närvarande är biblioteket stängt.

Bibliotekets böcker och filmer kan tills vidare reserveras och hämtas på följande bibliotek:
Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset – Solna och Huddinge.

Du kan lämna tillbaka böcker i lådan som finns utanför biblioteket på Rosenlund.

Biblioteket beräknas öppna under hösten 2017 i lokaler vid Sabbatsberg.

Öppettider
Måndag - torsdag kl 12.30 - 16.30 (dag före röd dag är biblioteket stängt)   

> Forum Funktionshinders bibliotek