Litteratur

Autismforums böcker finns på Forum Funktionshinders bibliotek på Tideliusgatan 12, entréplan (Rosenlund), Stockholm.

Öppettider: Måndag - torsdag kl 12.30 - 16.30 (dag före röd dag är biblioteket stängt)   

> Forum Funktionshinders bibliotek