Bibliotek

Böcker om autismspektrumdiagnoser finns på Forum Funktionshinders bibliotek.

Öppettider
Måndag–torsdag kl. 12.30–16.30,
onsdag 10.00–19.00 

Dag före röd dag är biblioteket stängt. 

Frågetjänst i biblioteket
När biblioteket är öppet har du möjlighet att ställa frågor om samhällets stöd till en av våra socionomer. Du behöver inte boka tid. Tiden är begränsad till högst 20 minuter.

> Forum Funktionshinders bibliotek