Intresseorganisationer

Här finns adresser till intresseföreningar med anknytning till diagnoser inom autismspektrumet.

Autism- och Aspergerförbundet (tidigare Riksföreningen autism, RFA) är en intresseförening för personer med autism eller autismliknande tillstånd och deras närstående. Förbundet arbetar aktivt för att påverka politiker och myndigheter i frågor som rör målgruppen. Som medlem kan du få information och hjälp i frågor som rör autism. Autism- och Aspergerförbundet har en stor och aktiv informations- och utbildningsverksamhet, "Utbildningscenter Autism", som anordnar kurser och utbildningar. Förbundets hemsida har länkar till många nationella och internationella organisationer som arbetar med autism eller med frågor som anknyter till autism.
> www.autism.se

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Medlemmarna är till största delen anhöriga till personer med autism. Föreningens syfte är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting. Föreningens hemsida har länkar till bland annat organisationer för stöd och rättigheter.
> www.autism.se/stockholm

Riksföreningen Attention är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, damp, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar, tvångssyndrom och Aspergers syndrom. Föreningen arbetar intressepolitiskt bland annat genom att skapa nätverk och stödgrupper.
> www.attention-riks.se

Attention i Stockholms län, Stockholms länsförening, samlar alla lokala föreningar och grupper i Stockholm län. De lokala föreningarna är grunden i Attentions organisation.
> www.attention-stockholmslan.se

Organisade Aspergare (OA) är en förening av och för aspergare och andra högfungerande autister, det vill säga människor med diagnoser inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, högfungerande autism (HFA) och atypisk autism (PDD-NOS på engelska).
> www.aspergare.org

FUB – Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) ska kunna leva ett gott liv.
> www.fub.se

FUB i Stockholms län är en sammanslutning av elva lokalföreningar inom länet.
> www.fubstockholmslan.se

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund.  De driver politiskt arbete och arbetar generellt för att förbättra villkoren för för personer med funktionsnedsättning.

> www.funktionsratt.se

Autism Europe är den europeiska autismföreningen, där de flesta nationella intresseorganisationer är medlemmar. Här kan man bland annat hitta länkar till all dessa under "About us" och sedan "Our membership".
> www.autismeurope.org

World Autism är en internationell paraplyorganisation för nationella föreningar. Syftet är att förbättra livskvaliteten för människor med autism och deras anhöriga. Föreningen anordnar seminarier, driver frågor i internationella forum etc. På hemsidan finns länkar till nationella föreningar över hela världen.
> www.worldautismorganisation.com

National Autistic Society är en engelsk paraplyorganisation för lokala föreningar och med service till människor med autism, deras anhöriga och professionella. På hemsidan finns mycket information om autism.
> www.autism.org.uk

Autism Society of America är den nationella föreningen i USA och arbetar bland annat med att stödja forskning om autism. ASA:s webbsida har mycket information om autism.
> www.autism-society.org

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. På deras webbsida finns fakta om tvångsbeteende, behandling, självhjälp, stöd och hänvisning till lokala föreningar.
> www.ocdforbundet.se

Svenska Föreningen för Tuberös Skleros har till uppgift att informera, utveckla och samordna insatser för personer med Tuberösskleros samt stödja och bevaka aktuell forskning. Webbsidan har fakta om Tuberös Skleros, TS och föreningen.
> www.tsc-sverige.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska få goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
> www.rsmh.se