Samtal om förståelse och bemötande

Olika trots samma diagnos

Två personer med diagnos inom autismspektrumet kan vara mycket olika. De kan ha olika symtom, olika begåvning, olika personlighet med mera. SvenOlof Dahlgren resonerar kring vad olikheterna beror på. Katarina Kindwall intervjuar.

Filmen är cirka fyra minuter lång. Vill du visa filmen i helskärm, klicka på symbolen i nedre högra hörnet.


Orsaker till konflikter och problem

När det uppstår problem eller konflikter är det viktigt att få syn på alla bidragande orsaker. Därefter är det lättare att hitta lösningar. SvenOlof Dahlgren beskriver fem förklaringsmodeller som är bra att ha i tankarna när man letar orsaker till problem. Katarina Kindwall intervjuar. Filmen är cirka fyra minuter lång.

Vill du visa filmen i helskärm, klicka på symbolen i nedre högra hörnet.