Vad är sömnstörningar?

Sömnstörningar kan uppstå genom att man har svårt att somna, att man vaknar många gånger under natten eller har svårt att somna om. En del personer kan vara vakna timvis under natten eller vakna extremt tidigt på morgonen.

Svårigheter att reglera sömn och vakenhet samt störningar i dygnsrytmen är en del av sömnstörningar hos en person med autism. Bland barn är svårigheten att komma till ro och somna, så kallad insomnia, den vanligaste formen av störning. Barnet kan kräva omfattande rutiner när det är dags att gå till sängs, och det kan ta timmar innan det kan somna.

Tidigt uppvaknande och täta nattliga uppvaknanden är också vanligt. En del barn kan hålla igång flera timmar på natten, vilket kräver att föräldrarna också är vakna. Barnen sover ofta oroligt och rör sig mycket, de kan ha mardrömmar, skrika när de sover eller gå i sömnen. Sömnen förefaller vara mer fragmenterad hos både barn och vuxna med autism än hos andra.

Barn med autism 

Det tycks som om barn med autism inte enbart påverkas av att de sover för litet, utan också av en avvikande sömnkvalitet, en annorlunda ”sömnarkitektur” och lägre andel REM-sömn. De tycks också drömma mindre än andra.

En studie där barn med autism undersöktes både med objektiva mätmetoder och föräldraskattningar visade framför allt svårigheter med att komma i säng och somna, avbruten sömn och ångestrelaterade besvär. En del hade störningar i dygnsrytmen, andra hade en överkänslighet för ljud och för material i sängen, som lakan och kudde, och behov av att linda in sig eller ha ett tungt täcke.

Forskning kring sömn

Det är komplicerat att mäta sömn. När det gäller barn får forskare till stor del förlita sig på vad föräldrar kan rapportera, och dessa kan ha svårt att sköta rapporteringen detaljerat när de själva är utvakade. För vuxna kan det också vara svårt att rapportera korrekt om sin egen sömn.

De objektiva mätmetoder som finns, så kallad aktigrafi, registrerar endast rörelserna under sömn. Den som ligger vaken blick stilla registreras sålunda som sovande, och den som rör sig mycket antas vara vaken även om den motoriska oron finns under sömnen. För att en mer noggrann registrering ska kunna göras krävs att personen sover i laboratoriemiljö, och både barn och vuxna med autism har oftast så pass svårt att komma till ro under annorlunda förhållanden att den möjligheten måste räknas bort.