Orsaker och behandlingsmetoder

Att hjärnan är annorlunda organiserad hos personer med autism och Aspergers syndrom kan troligen förklara en del av sömnproblemen, liksom de speciella biokemiska förhållandena i hjärnan. Men sömnsvårigheterna kan också påverkas av andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar som finns samtidigt.

En viktig förklaring till sömnsvårigheterna ligger i nervsystemets speciella och delvis annorlunda sätt att fungera hos personer med autism och Aspergers syndrom. Där finns en obalans i produktionen av det sömnreglerande hormonet melatonin som hänger samman med att överföringen av kemiska ämnen mellan hjärncellerna fungerar sämre. Normalt ökar melatoninproduktionen under kväll och natt och är låg under morgon och dag, eftersom den styrs av ljuset. Förhöjda halter av melatonin under dagtid och svagare svängningar i melatoninproduktionen kan bidra till att hela dygnsrytmen störs och att sömnen påverkas negativt.

Men generellt låga nivåer av melatonin har också påvisats hos personer med autism. Några forskare upptäckte att föräldrar utan egen autismproblematik också kan ha onormalt låga nivåer av melatonin, och det ledde till upptäckten att en del personer med autism saknar den gen som omvandlar det sista enzymet i melatoninsyntesen. Där kan man vara en delförklaring på spåren. Signalämnena serotonin och GABA påverkar också regleringen av sömn och vakenhet. Det är känt att de fungerar annorlunda hos personer med autism, vilket kan bidra till problemen. Men någon heltäckande förklaring till de bakomliggande orsakerna finns ännu inte.

Samsjuklighet

Sjukdomar som ofta åtföljer autism och Aspergers syndrom (så kallad komorbiditet eller samsjuklighet) kan också påverka sömnsituationen för individen. Många barn med autism eller Aspergers syndrom har också adhd, som mycket ofta är förenat med sömnstörningar. Både barn och vuxna med diagnos inom autismspektrumet har ofta depressionsperioder, och ett av de typiska symtomen vid depression är just sömnstörning. Utvecklingsstörning och epilepsi som ofta finns med vid autism medför också störd sömnrytm.

Liksom för alla andra människor påverkas sömnen också för personer med autism och Aspergers syndrom av vanor, händelser under dagen och av livssituationen i stort. Bidragande orsaker kan vara överkänslighet för sinnesintryck, såsom ljud, ljus eller förhållanden i sängen, och svårigheter med tidsuppfattning.

Behandlingsmetoder

Det finns flera olika metoder att vänja barn att sova regelbundet genom rutiner och tillrättalägganden av den omgivande miljön. En sådan metod beskrivs i kapitlet Sömnträning. Föräldrautbildning och rådgivning, både enskilt och i grupp har också visats kunna ge goda resultat. Man har också gjort försök att ändra personens dygnsrytm genom att hålla honom eller henne vaken flera timmar längre än vanligt, och ändå vakna i vanlig tid. Sedan förskjuts tiderna successivt. Denna metod anses vara ganska krävande för både barnet, föräldrarna och syskon.

När den här typen av psykosociala insatser inte ger effekt kan man prova behandling med melatonin, som i flera studier har visat mycket goda resultat vid behandling av barn med autism. Några barn fick biverkningar i form av trötthet på morgonen, men för de flesta var förbättringarna stora och bestående så länge medicineringen fortsatte. En liten studie av vuxna med autism har visat på förbättring både av insomning och nattligt uppvaknande vid behandling med melatonin.