Mat och ätande

Nästan alla barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom har något slags svårigheter med ätandet. Många äter bara vissa saker och vägrar annat. För familjen kan måltiderna bli en källa till obehag och konflikter, i stället för att ge en positiv gemenskap.

Problem med mat och ätande kan bero på olika saker. Barnet kan ha svårigheter med själva ätandet, till exempel att tugga eller svälja. Barnet kan också utveckla speciella matvanor som är extra svåra att bryta på grund av rutinbundenhet. En annan orsak kan vara att själva måltiden i sig är plågsam för barnet på grund av de sociala krav som finns där.

När man ska komma tillrätta med svårigheter och problem kring ätandet, är det viktigt att försöka förstå bakomliggande orsaker. Kanske handlar det om att barnet upplever situationen med alla samlade runt matbordet som påfrestande. Det kanske är svårt att förstå hur länge det påtvingade sittandet ska hålla på. Ofta finns det flera orsaker till svårigheterna, till exempel en kombination av att matens konsistens vållar problem, barnet har svårt att bryta vanor och dessutom har svårt med den sociala samvaron kring matbordet.

I menyn hittar du artiklar om sambanden mellan problem med ätande och diagnoser inom autismspektrumet.