Mat och ätande

Många med en diagnos inom autismspektrumet har svårigheter med ätandet. En del äter bara vissa saker och vägrar annat. För familjen kan måltiderna bli en källa till obehag och konflikter, i stället för att ge en positiv gemenskap.

Problem med mat och ätande kan bero på olika saker. Det kan vara svårigheter med själva ätandet, till exempel att tugga eller svälja. Det kan handla om speciella matvanor som är extra svåra att bryta på grund av rutinbundenhet. En annan orsak kan vara att själva måltiden i sig är plågsam på grund av de sociala krav som finns där.

När man ska komma tillrätta med svårigheter och problem kring ätandet är det viktigt att försöka förstå vilka orsaker som kan ligga bakom. Kanske handlar det om att man upplever situationen med alla samlade runt matbordet som påfrestande. Det kanske är svårt att förstå hur länge det påtvingade sittandet ska hålla på. Ofta finns det flera orsaker till svårigheterna, till exempel en kombination av att matens konsistens vållar problem, att man har svårt att bryta vanor och dessutom har svårt med den sociala samvaron kring matbordet.