Hjälpmedel

Det finns en mängd tydliggörande hjälpmedel som kan utgöra ett stöd i vardagen, både för barnet och för familjen. Mycket kan man med enkla medel göra själv eller köpa. En del tekniska hjälpmedel går att låna från landstingets hjälpmedelsverksamhet.

Här följer exempel på hjälpmedel hämtade från Aspergercenters utställning ”Vardagsrummet”. 

Tid och planering

 • Äggklocka – Ett enkelt tidshjälpmedel som kan användas för mer än matlagning, till exempel att veta hur länge man ska vänta på sin tur eller hur länge man får/ska hålla på med något.
   
 • Timer – Sätts i vägguttag. En lampa eller radio kan anslutas och styras att lysa eller låta viss tid. Man kan göra en överenskommelse med barnet att när kvällslampan tänds är det dags att göra sig i ordning för natten, och när den släcks är det dags att sova. 
   
 • Timstock – Ett modernt timglas som med färger och lysdioder visar hur mycket tid som finns kvar av exempelvis en timme.
   
 • Listor – Hjälper till att skapa överblick i olika sammanhang, till exempel över vad som ska finnas med i skolväskan, vad som ska köpas eller vad man kan göra när man är ledig.
   
 • Mobiltelefon – Kan användas till mycket mer än att ringa med. I ett SMS till exempel kan det gå lättare att besvara en fråga eller uttrycka en åsikt.
   
 • Scheman – Man kan göra scheman för en vanlig dag, vecka eller för ett helt år, beroende på barnet och syfte.
   
 • Program – Som förberedelse till en ovanlig dag såsom en utflykt eller julafton, kan man göra ett speciellt program med text och bild. Då kan den speciella dagen bli något man lyckas med och inte bara medföra obehagliga överraskningar.
   
 • Almanacka – Med ett blad per vecka eller månad, beroende på barnet. Skriv in händelser som har betydelse för barnet. 
   
 • Rivalmanacka – Utmärker tiden till något som ska hända, exempelvis nedräkning till sommarlovsstart. Häfta ihop lämpligt antal papper som dras bort ett i taget.

Vardagsrutiner

 • Serier som visar vardagsgöromål, till exempel hur man diskar.
   
 • Instruktioner i text och/eller bild som visar morgon- och kvällsrutiner.
   
 • Överenskommelse om ansvarsuppgifter hemma. 
   
 • Kom-ihåg-lista för den som går sist hemifrån. 
   
 • Avvikelse från det vanliga, exempelvis när föräldrarna kommer hem. 
   
 • Tips på mellis.
   
 • Matsedel över veckans mat.
   
 • Tidtabell för till exempel buss.

Tips

 • Med tre p:n (papper, penna, punkter) kommer man långt. 
   
 • Tänk tydlighet före exakt innehåll.
   
 • Försök engagera barnet att vara med och göra de hjälpmedel man använder i familjen.
   
 • I datorn kan man göra listor, scheman, serier med mera.
   
 • I datorn finns bildsamlingar att använda till visuella hjälpmedel. Från internet kan infogas bilder bland annat från www.clipart.com. När man skriver i Word kan man infoga symboler. Textsnittet Webdings och Wingdings innehåller användbara bilder.
   
 • I datorn är det enkelt att göra ändringar i överenskommelser och andra dokument. 
   
 • Tillgång till färgskrivare och inplastningsmaskin underlättar.
   
 • Mer information om hjälpmedel till låns finns att läsa på www.vardguiden.se under ”Tema funktionshinder”. Hjälpmedel kan man diskutera med en arbetsterapeut eller logoped på sin vårdcentral eller på habiliteringen.