Barn och unga med Aspergers syndrom

Vardagsfärdigheter hos barn och ungdomar handlar om att lära sig ta hand om sig själv och sitt vardagsliv. Kläder, hygien, måltider, hålla ordning och planera sin tid. För många tar det lång tid innan allt det här fungerar och en del behöver extra stöd och träning.

Annie Boström är arbetsterapeut på Aspergercenter för barn och ungdom i Stockholm och hon har erfarenhet av att fundera på barns och ungdomars vardagsfärdigheter tillsammans med föräldrar.

– Många föräldrar ställs inför utmaningen att stödja sitt barn i att erövra vardagsfärdigheter på ett annat sätt än de förväntat sig, säger hon. Barnet behöver aktivt stöd och vägledning tidigt för att förebygga svårigheter i tonåren och längre fram i livet.

Vardagsfärdigheterna utvecklas under barndomen och tonårstiden. Vi förväntar oss inte att en sjuåring ska klara av att själv packa sin gymnastikpåse, men om barnet i 12-årsåldern fortfarande har svårt att göra det kanske vi reagerar. Så kan det vara för ett barn som har Aspergers syndrom.

Annie brukar ibland beskriva vardagsfärdigheter som att få något på sig, i sig, om sig och kring sig. I menyn till höger finns artiklar där du kan läsa vidare om olika vardagsfärdigheter, hjälpmedel och strategier utifrån Annie Boströms erfarenheter som arbetsterapeut. Exempel och tips i artiklarna är just enbart detta. Varje barn och ungdom är unik och varje familj utgår från sin situation och sina värderingar.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.