Vardagsfärdigheter

Vardagsfärdigheter, så kallade adaptiva färdigheter, är allt som människor behöver kunna för att klara sig själva och delta i samhällslivet, till exempel åka buss, klä på sig, tvätta sig, äta och borsta tänderna.

Vardagsfärdigheter är ett mycket stort område. Det innefattar alla aktiviteter och kunskaper som vi behöver för att leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Vilka adaptiva färdigheter som man förväntar sig av en person beror på personens ålder. Att ett litet barn inte kan klä på sig är inte konstigt, men om en vuxen inte kan det, saknar hon eller han en viktig adaptiv färdighet.

Habiliteringens insatser

Insatserna kan handla om att träna vardagsfärdigheter och att tillhandahålla hjälpmedel av olika slag. Det kan också vara viktigt att se till att omgivningen anpassas och att nätverket runt personen med funktionsnedsättningen får kunskap om hur personen bör bemötas.

Habiliteringen erbjuder dessutom kurser, utbildningar och föreläsningar där information ges om hur man kan arbeta med att förbättra individens förmåga till att självständigt kunna ta hand om sin personliga vård.

​Kognitiva hjälpmedel


En person med autism eller  Aspergers syndrom kan ha hjälp av kognitiva hjälpmedel för att skapa bra rutiner i vardagen. På verksamheten StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) finns en visningslägenhet som visar hur kognitiva hjälpmedel kan användas.

Läs mer

I menyn finns det artiklar om vardagsfärdigheter hos barn och unga med diagnos inom autismspektrumet. Det finns också ämnesspecifika artiklar om mat, sömn och munmotorik.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.