Grundläggande sociala färdigheter

För att kunna utveckla mer avancerade sociala färdigheter behövs vissa grundläggande förkunskaper. Här finns texter om joint attention (delad uppmärksamhet) och imitation.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.