Grundläggande sociala färdigheter

För att kunna utveckla mer avancerade sociala färdigheter behövs vissa grundläggande förkunskaper. Här finns texter om joint attention (delad uppmärksamhet) och imitation.