Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Som ung med Aspergers syndrom är man extra sårbar när det gäller psykisk ohälsa. Genom att till exempel minska stress och skapa en balans mellan krav och vad man klarar av, kan man förebygga psykiska besvär.

Unga med Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra. De upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. En obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa.

Ibland är stressen lätt för omgivningen att se, ibland inte. Genom att förstå vad som kan orsaka stress och vilka reaktioner som kan uppstå, går det att underlätta vardagen för personer med Aspergers syndrom. Det skapar förutsättningar för en bättre psykisk hälsa.

Texterna här bygger på Diana Lorenz kunskapsöversikt "Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom" (se pdf nedan). Diana är socionom och utbildad psykolog och arbetar som kurator på neuropediatriska avdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Källförteckning och fotnoter som redogör för vilka studier och källor som texterna refererar till finns i kunskapsöversikten.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.