Aktiviteter utan socialt samspel

Varje person måste ha möjlighet att fungera självständigt inom viktiga områden såsom personlig hygien, fritidsaktiviteter och arbete. Genom att kunna fungera oberoende av andra stärks självförtroendet.

Icke sociala aktiviteter är sådana aktiviteter som en person utför själv utan att samarbeta med andra. Det kan vara vissa skol- eller arbetsuppgifter, fritidsaktiviteter och sysslor i hemmet. För många är det bra om aktiviteterna är presenterade i ett arbetsschema. Det är också bra om det material som ska användas i aktiviteten, finns synligt och presenterat efter hur aktiviteten är uppbyggd, till exempel uppdelat i olika korgar. För varje person med ett autismspektrumtillstånd måste systemet göras personligt.

För elever i skolan med normal begåvning och autism eller Aspergers syndrom är det också bra med tydliga skriftliga instruktioner om vad som förväntas av dem, vad de ska göra och hur mycket. Det kan göras enkelt, till exempel att läraren inte bara talar om vad som ska göras utan även skriver ner huvudmomenten och uppgifterna. Ibland räcker det att använda sig av klisterlappar.

Ett sätt för att organisera ett arbete eller aktivitet är att göra ett så kallat ”individuellt arbets- och aktivitetssystem”. Det finns flera olika varianter, men det grundläggande är att de besvarar fyra frågor:

  1. Vilken uppgift eller aktivitet förväntas personen ägna sig åt?
  2. Hur mycket arbete eller hur många uppgifter krävs under det specifika arbetspasset eller hur länge ska aktiviteten pågå?
  3. Hur ska personen veta att arbetet går framåt och att aktiviteten är färdig?
  4. Vad händer sedan när uppgiften eller aktiviteten är avslutad?

Aktivitetssystem kan jämföras med bruksanvisningar eller arbetsbeskrivningar.