Träning inom andra områden

Träningen i TBA-upplägg sker inom flera områden. Några viktiga områden är lek, socialt samspel och vardagliga färdigheter.

Lek och socialt samspel

TBA-upplägg används för träning inom en mängd områden. Språk och kommunikation är ett prioriterat område. Andra viktiga områden är lek, socialt samspel, vardagliga färdigheter (ADL) och teoretiska kunskaper.

När det gäller lek och socialt samspel använder man både den mycket strukturerade och styrda inlärningsstrategin DTT (Discrete trial training) och lösare strukturerade upplägg, där barnet får lära sig härma beteenden som kan användas i lek och social interaktion. Klappa i händerna, vinka, vagga en docka, röra i en gryta – sådant kan sedan kombineras till långa låtsaslekar. Även sociala standardfraser och gester kan tränas för att underlätta för barnet i umgänget med andra barn. Andra barn kan fungera som modeller eller som ”handledare” som stimulerar barnet med autism att använda sina inlärda färdigheter vid lämpliga tillfällen.

Vardagliga färdigheter

Träning av vardagliga färdigheter, så kallade ADL-färdigheter, kan ibland ske genom att tränaren låter barnet härma en syssla. Det kan också behövas handgripligt stöd, till exempel att läraren med sin hand för elevens händer. En del lite mer komplicerade färdigheter, som till exempel att dra upp ett blixtlås, kan barnet lära sig som en kedja av små handgrepp baklänges. Barnet får då börja med att dra upp sista biten av blixtlåset, och känna sig nöjd med att det är gjort. Sedan får hon eller han dra allt längre stycken, och så småningom lära sig att föra ihop de båda sidorna av blixtlåset och börja dra. Ska någon lära sig att baka, får hon eller han börja med att stänga av ugnen och ta ut kakan. Nästa moment blir att sätta in kakan i ugnen och ställa klockan på ringning. Och så vidare. För att hjälpa ett barn att självständigt klara en ADL-färdighet, får barnet ofta lära sig att följa ett bildschema där alla delmoment visas på ett tydligt och strukturerat sätt.

När det gäller teoretiska och kognitiva färdigheter kan man använda många olika sätt att lära ut och träna. Det är viktigt att det som ska läras in är uppdelat i lagom stora bitar och att tränaren vet precis i vilken ordning och på vilket sätt barnet ska lära sig. Det är också viktigt att instruktionerna anpassas efter det enskilda barnets inlärningsstil.