Rekommendationer ur rapporten

I rapporten Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern finns rekommendationer från den arbetsgrupp som har skrivit rapporten. Rekommendationerna bygger på gruppens värdering av det aktuella kunskapsläget.