Rekommendationer ur rapporten

I rapporten Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern finns rekommendationer som arbetsgruppen som skrivit rapporten har tagit fram. Rekommendationerna bygger på gruppens värdering av det aktuella kunskapsläget.

Här är en länk till en pdf-fil av originaltexten med rekommendationerna ut rapporten.

> Rekommendationer 

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.