Metoder och strategier

Det finns en mängd olika metoder och strategier med syfte att underlätta livet för personer med autismspektrumdiagnos. Inom Habilitering & Hälsa erbjuder vi i första hand evidensbaserade metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

I menyn kan du läsa mer om några av de metoder som finns. Du kan också läsa om det stöd man kan använda i mötet med den som har en diagnos inom autismspektrumet. Vissa av artiklarna här finns även under några av de andra områdena i menyn. Det beror på att de handlar om insatser inom det aktuella området.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.