Boende

För de flesta personer med diagnos inom autismspektrumet är det en stor utmaning att flytta hemifrån till eget boende. För en del passar det bra att bo en period i ett boende med möjlighet till stöd. Andra bor i boende med stöd under hela sitt vuxna liv, andra bor själva eller med sin familj helt utan stöd.

Att leva ensam med stora krav på struktur, ordning och rutiner, kan vara svårt utan stöd. Man kan behöva hitta strategier eller samarbete med andra, för att få och hålla ordning på sina saker och rutiner. 
Att flytta hemifrån ställer också krav på den sociala förmågan. För den som lätt drar sig undan kontakter med andra kan det vara bra att ha en kontaktperson eller lägga upp rutiner för hur man ska hålla sitt sociala liv flytande.

Habiliteringens insatser


Att bo i egen lägenhet i ett hus eller område, där det också bor andra med liknande diagnoser, kan ge möjligheter till samvaro och ibland också vänskap. Det finns idag olika typer av boendeformer, där man exempelvis kan ha en egen lägenhet i ett område med en personallägenhet i närheten och där personalen ger stöd där det behövs. Habiliteringen kan ge tips på vilka olika boendemöjligheter som finns, och det är en LSS-handläggare i kommunen som tar beslut om vilken typ av boende man kan beviljas.

Kognitiva hjälpmedel


Kognitiva hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få ordning i hemmet. Det kan innebära att man tar hjälp av allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara att anhöriga och personal får information om hur de kan tänka och bete sig för att underlätta.

Verksamhet StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd har en visningslägenhet inredd med en mängd olika kognitiva hjälpmedel som man kan se och prova på.

> StoCKK