Autismforum

Välkommen till Autismforum!

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du
läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan också
ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

Aktuellt

Nu har Forum Funktionshinders bibliotek öppnat i lokaler på Sabbatsberg!

Välkommen att låna böcker och filmer inom funktionshindersområdet. 

> Öppettider

Ung och asperger

Ung och asperger är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en autismspektrumdiagnos

> Ung och asperger

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

> Funktionshindersguiden

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare och kursverksamhet.  

> Forum Funktionshinder