Autismforum

Välkommen till Autismforum!

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du
läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan
ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

Aktuellt

Ny artikel: Studier om äldre med autism
​Autism i förhållande till åldrande har under de senaste åren uppmärksammats alltmer, trots det finns det få studier på området. Hur är det att åldras med autism? Hur kan behoven se ut? Läs Lena Nylanders översikt av forskningsläget.

> Studier om äldre med autism

Nytt våningsplan i Undra-appen

Hösten 2015 lanserade Habilitering & Hälsa en app för barn inför deras första besök på Postoperativa behandlingsenheten. Nu har vi byggt ut appen med ytterligare en våning och sex roliga pedagogiska spel och aktiviteter. De nya delarna vänder sig till barn med autism.

> Mer om Undra

Webbplatsen Ung och asperger

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare och kursverksamhet.  

> Forum Funktionshinder