Autismforum

Clara Osvaldo och Björn Angelin

Att få diagnos som ung vuxen

Clara Osvaldo fick diagnoserna autism och add när hon var 25 år. För podden Funka olika beskriver hon det som att bli pånyttfödd. Björn Angelin, psykiatriker, berättar varför vissa diagnoser upptäcks först senare i livet och varför det är viktigt att få diagnos. 

> Lyssna på podden Funka olika

Del av broschyren Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning kan själva behöva stöd. Läs om olika typer av stöd och vart du som anhörig kan vända dig i nya broschyren Stöd till dig som är anhörig.

> Ladda ner eller beställ 

Bild från asdforalder.se

Föräldrar med ASD

På webbplatsen asdforalder.se får du möta föräldrar med ASD. I texter, filmer och quiz finns fakta och råd som förenklar vardagen. I avsnittet Föräldrar berättar delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av föräldraskap med ASD. 

> asdforalder.se

UNG och ASPERGER

Ung och asperger

Ung och asperger är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet

> Ung och asperger

Scope – webbkurs för unga med autism

Scope är en webbkurs för unga med en diagnos inom autismspektrumet. Om du är mellan 16 och 25 år kan du anmäla intresse. 

Scope

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden kan du bland annat läsa om arbete, utbildning, bostad och stöd i vardagen. 
Ladda ner eller beställ broschyren här: 

> Publikationer

Bild på broschyren samhällets stöd

Ny broschyr om samhällets stöd

"Samhällets stöd vid funktionsnedsättning" innehåller kortfattad information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. 

> Ladda ner eller beställ broschyren

Illustration på tallrik med mat

Matvanor i Funktion i fokus

Funktion i fokus nr 4 handlar om matvanor. För många med en neuropsykiatrisk diagnos är det en utmaning att äta tillräckligt och varierat. För andra grupper som hör till habiliteringen är övervikt och fetma ett stort problem.

Läs tidningen på funktion.se

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger bland annat grundläggande kunskaper om autism och ger råd om enkla strategier som underlättar i vardagen .

> Information och intresseanmälan 

Hur hjälpa och stötta?

Faktablad med tips på hur du som förälder kan hjälpa och stötta ditt barn i olika situationer. Tipsen kan även användas av personal på till exempel förskola, skola eller korttidshem.

> Till tipsen

Föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0–17 år med en funktionsnedsättning och upplever stress i ditt föräldraskap, oro eller nedstämdhet? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig.

> Navigator ACT

Bilder från Undra om habiliteringen

Undra – material för barn

Möt superhjälten Undra i appen Undra besöker habiliteringen eller läs boken med samma namn. Undra berättar om vad habilitering är och om barn med olika funktionsnedsättningar.

> Undra på App Store
> Undra på Google play
> Ladda ner eller beställ Undra besöker habiliteringen 

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

> Funktionshindersguiden

Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Habiliteringens resurscenter bildades 1 januari 2019 genom en sammanslagning av Forum Funktionshinder, Internethabiliteringen, StoCKK och Stödenheten.

> Habiliteringens resurscenter