Autismforum

Välkommen till Autismforum!

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du
läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan också
ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

Aktuellt

Uppdaterad kunskapsöversikt 
​Nu finns en uppdaterad version av
​Diana Lorenz kunskapsöversikt
Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumdiagnos.

> Stress och psykisk ohälsa hos unga med autismspektrumdiagnos 

Studier om äldre med autism
​Autism i förhållande till åldrande har under de senaste åren uppmärksammats alltmer, trots det finns det få studier på området. Hur är det att åldras med autism? Hur kan behoven se ut? Läs Lena Nylanders översikt av forskningsläget.

> Studier om äldre med autism

Webbplatsen Ung och asperger

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare och kursverksamhet.  

> Forum Funktionshinder