Autismforum

Välkommen till Autismforum!

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du
läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan också
ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 

Föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0–17 år med en funktionsnedsättning och upplever stress i ditt föräldraskap, oro eller nedstämdhet? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig.

> Om Navigator ACT

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger bland annat grundläggande kunskaper om autism och ger råd om enkla strategier som underlättar i vardagen .

> Mer information och intresseanmälan 

Funka olika-podden

Hur är det att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Det har vi bett tre barn och ungdomar berätta för oss i tre poddavsnitt. I första programmet lär vi känna en av dem lite bättre, nämligen Molly 11 år, som har adhd och atypisk autism. 

> Funka olika-podden

Ung och asperger

UNG och ASPERGER

Ung och asperger är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en autismspektrumdiagnos

> Ung och asperger

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

> Funktionshindersguiden

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst, vägledare och kursverksamhet.  

> Forum Funktionshinder